سفارش تبلیغ
صبا

عید مبارک

خدایا، به من بشناسان خود را؛ که اگر خود را به من نشناسانی نتوانم رسول تو را بشناسم.

خدایا، به من بشناسان رسولت را؛ که اگر تو نشناسانی رسولت را به من نتوانم شناخت حجت تو را.

خدایا، به من بشناسان حجتت را؛ زیرا اگر نشناسانی حجتت را به من گمراه شوم از دین خود.[ شنبه 90/4/25 ] [ 4:20 عصر ] [ ن ر گ س ] نظر

...

آب سرد

گل سراسیمه را نخ نما می کند

باران آغشته به گل می بارد

و من

در صدای نیلوفریت سقوط می کنم.[ چهارشنبه 90/4/8 ] [ 9:16 عصر ] [ ن ر گ س ] نظر

::